Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

B

Rapportering på Klima- og energifondet 2021

Enova redegjør for arbeidet med å realisere 4-årsavtalen med Klima -og miljødepartementet og de langsiktige målene som ligger til grunn for denne.