Del II | Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.2

Styret

Styret i Enova består av totalt ti personer, fordelt på sju eksterne representanter og tre representanter fra de ansatte. Av dette er seks menn og fire kvinner.

Styret i Enova

 

 

Tore Holm

Styreleder
Holm er utdannet samfunnsøkonom og har 30 års erfaring fra energibransjen. Siden 2012 har Holm arbeidet ved Carbon Limits med prosjekter knyttet til energi, teknologi og klimaspørsmål.

Arne Fosen

Nestleder
Fosen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har mange års ledererfaring fra transportbransjen.

Dina Elverum Aune

Styremedlem
Elverum Aune er utdannet innen økonomisk styring og ledelse (MBA) fra Norges Handelshøyskole. Hun er CFO/konserndirektør økonomi og finans i Tensio AS.

 

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem
Aase er utdannet sivilingeniør ved NTH. Hun har mange års toppledererfaring fra norsk og internasjonal landbasert industri samt olje- og gass-virksomhet. Hun er i dag EVP Electrification Modifications Mainentance for Brownfield Projects i Aker Solutions.

Olav Hasaas

Styremedlem
Hasaas er jurist og partner i Kluge Advokatfirma, og har mange års erfaring med energispørsmål fra industri og næringsliv.

Eirik Gaard Kristiansen

Styremedlem
Kristiansen er professor i økonomi og leder av institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Hege Økland

Styremedlem
Økland er utdannet Master of Science in Business and Economics fra Copenhagen Business School. Hun er i dag daglig leder for Maritime CleanTech MCT.

Ingrid Aune

Styremedlem
Aune er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er hun seniorrådgiver i Enova.

Sigmund Størset

Styremedlem
Størset er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han seniorrådgiver i Enova.

Fredrik Bengtsen

Styremedlem
Bengtsen er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han markedsrådgiver i Enova.