Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

D

Enova – på lag med markedet

Enovas overordnede mål er å levere markedsendring som tar oss til lavutslippssamfunnet. Underveis må vi påse at innsatsen Enova gjør har en ønsket effekt. Innsatsen er primært rettet mot de fire markedsområdene industri, transport, energisystemet, samt tjenesteyting og sluttbruk.

Les mer om framtidsutsikter, Enovas virkemidler og markedene i dette kapitlet.