Del II | Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2.3

Ledelsen

Enovas ledergruppe består av administrerende direktør og direktørene for virksomhetens tre avdelinger.

Fra venstre; Tonje Foss, Øyvind Leistad, Astrid Lilliestråle og Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør
Nils Kristian Nakstad har vært virksomhetens administrerende direktør siden 2008.

Han er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har lang erfaring fra forskning og næringsliv, blant annet fra Sintef, Hydro, ReVolt Technology og deltagelse i såkorn- og venture-miljøet.

Nakstad leder et offentlig utvalg som skal se på utviklingen av strømnettet. Utvalget skal se på  hvilken betydning det norske kraftsystemet og tilgangen på fornybar kraft kan ha for omstillingen og verdiskapingen i Norge fremover.

Tonje Foss

Strategidirektør
Tonje Foss har vært direktør for Strategi siden februar 2020. Hun er utdannet sivilingeniør fra Universitet i Stavanger. Foss har lang erfaring fra oljebransjen, blant annet fra Kværner, Schlumberger og Aker BP.

I tillegg har hun erfaring fra IT bransjen som regionsdirektør i Atea. Foss har styreverv i SMN og Salmar ASA.

Tonje Foss fratrådte sin stilling i Enova med virkning fra 01.01.2022.

Øyvind Leistad

Markedsdirektør
Øyvind Leistad har vært direktør for Markedsavdelingen siden 2018, og har hatt flere ledende stillinger i Enova. Han ble ansatt som seniorrådgiver i 2005. I perioden 2007–2012 var han direktør for avdelingen Energiproduksjon og i perioden 2013-2019 for Utviklingsavdelingen.

Leistad har utdannelse i ressursøkonomi, finansiering og investering fra Norges Landbrukshøgskole og arbeidet i Olje- og energidepartementet fra 1998 til 2005.

Astrid Lilliestråle

Direktør for Virksomhetsstyring
Astrid Lilliestråle begynte i Enova som markedssjef for transport i mai 2019 og har vært direktør for Virksomhetsstyring siden september 2020.

Hun er utdannet sivilingeniør fra Uppsala Universitet i Sverige. Lilliestråle har tidligere erfaring fra forskning og konsulentvirksomhet, blant annet fra Sintef, McKinsey & Company og PwC. Lilliestråle har styreverv i AtB AS.