Del III | Resultater, aktiviteter og framtidsutsikter

E

Historier

Enova skal være en pådriver for å få til den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet. Her presenteres noen historier som viser hvilken effekt Enovas innsats kan bidra til.