EnovaÅrsrapport 2021

Enova_Vindmoller_BERRE1287-scaled-aspect-ratio-16-9

Del I | Administrerende direktørs beretning

Uten ny teknologi når vi ikke klimamålene

Det kan sammenlignes med å skifte ham; den omstillingen vi i Norge og resten av verden skal gjennomføre for å oppfylle klimamålene. Det siste skal vi gjøre i løpet av noen knappe tiår: Sektor for sektor. Fossile løsninger skal bli fornybare. Dette har aldri blitt gjort før.

Les mer

Del II | Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Statsforetaket Enova

Enovas oppdrag er å forvalte Klima- og energifondet med formål om å bidra til at Norge når sine klimaforpliktelser og å bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Les mer
Enova_Illustrasjonsbilder_BERRE5458-scaled-aspect-ratio-16-9

Del IV | Styring og kontroll i virksomheten

Styring og kontroll i virksomheten

Enova skal være en rettskaffen og profesjonell aktør i handling, ord og gjerninger. God styring og kontroll i virksomheten er en grunnleggende forutsetning for all aktivitet.

Les mer
Enova_Illustrasjonsbilde_BERRE0011-scaled-aspect-ratio-16-9

Del V | Årsberetning og årsregnskap Enova SF

Del VI | Årsregnskap for Klima- og energifondet