Del IV | Styring og kontroll i virksomheten

4.2

Systemstøtte og verktøy

Enovas IT-løsninger skal ha et brukerperspektiv og ivareta både interne og eksterne interessenter.

Systemstøtte og verktøy

Enova har en målsetning om ha IT-løsninger som ivaretar både kunder, oppdragsgiver og egen organisasjon. Dette stiller høye krav til våre digitale løsninger.

Enova har i 2021 etablert grunnmuren i vår nye digitale forretningsplattform. Denne har en arkitektur for at data er tilgjengelig når man trenger dem. Med dette legger vi til rette for at nye virkemidler kan bli etablert etter ønskede prinsipper og metoder slik at Enova i større grad kan bli datadrevet.

Den nye plattformen vil gi oss nye muligheter i vår forretnings- og virkemiddelutvikling samtidig som vi legger til rette for en smidig og effektiv samhandling med markedet og oppdragsgiver. Nå skal vi gradvis kontinuerlig og systematisk flytte eksisterende løsninger inn i vår nye forretningsplattform, mens vi også driver med videreutvikling og forbedring av saksbehandlings- og støttesystemer. Vi har fokus på reduksjon av papirbaserte prosesser, effektivisering av arbeidsprosesser og nyttiggjøring av nasjonale felleskomponenter for IT der det er mulig.