Norgeskart

Antall hurtig- og lynladepunkter per fylke

Figur 3.H3: Kartet viser oversikt over utbygde hurtig- og lynladepunkter per fylke (Chademo- og CCS-punkter, og Tesla-punkter over 135 kW) per 31.12.2021 samt antall hurtig- og lynladepunkter støttet av Enova i perioden 2015-2021

Kilde: Nobil og Enova

Fylkesvis fordeling av prosjekter og kontraktsfestet støtte

Enova støttet i 2021 over 5500 prosjekter med til sammen 4,4 mrd. kroner ¹.
En oversikt over, og mer informasjon om disse prosjektene finnes på www.enova.no.

1) Enovatilskuddet er ikke inkludert i oversikten.