# Målindikator for klima

Måleindikatoren for klima skal sammen med kvalitativ og kvantitativ rapportering indikere måloppnåelse.