# Måleindikatorer – bidrag fra 2021 resultatene

Enovas 4-årsavtale med Klima- og miljødepartementet fastsetter to måleindikatorer som en av flere kriterier for å vurdere måloppnåelsen.