# Formål og delmål

Gjennom markedsendring skal Enova bidra til å redusere klimagassutslipp og teknologiutvikling og innovasjon i retning av lavutslippssamfunnet.