Figur 3.9

Antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet, fordelt på tiltak

Figur 3.9: Figuren viser antall tilskudd innenfor Enovatilskuddet i 2021, fordelt på tiltak.