Figur 3.6

Disponeringer og disponible midler i Klima- og energifondet 2021-2024

Figur 3.6: Figuren viser oversikt over disponerte midler fra Klima- og energifondet i 2021 samt forventet utvikling (akkumulert) i disponible midler i Klima- og energifondet i perioden 2021-2024.
1 Midler frigjort fra kansellerte prosjekter vedtatt i tidligere avtaleperioder.