Figur 3.5

Disponering av Klima- og energifondets midler 2021

Figur 3.5: Figuren viser en sammenstilling av Klima- og energifondets ulike inntektskilder og disponeringer av disse. I forpliktelser samt i kansellerte prosjekter ligger ikke prosjekter som er vedtatt og kansellert i 2021.