Figur 3.5a

Finansiell ramme Klima- og energifondet 2021

Figur 3.5a: Figuren viser en sammenstilling av Klima- og energifondets ulike inntektskilder i 2021 som til sammen utgjør den finansielle rammen for fondet. I kansellerte prosjekter ligger ikke prosjekter som er vedtatt og kansellert i 2021.