Figur 3.25

Anslag for relativ fordeling av flytende havvind 2025-2050

Figur 3.25: Figuren viser Themas anslag for relativ fordeling av flytende havvind i verden i perioden 2025-2050.

Kilde: Thema (2020)