Figur 3.24

Anslag for flytende havvind (GW) 2025-2050 fordelt på region

Figur 3.24: Figuren viser Themas anslag for flytende havvind (GW) i perioden 2025-2050 fordelt på region.

Kilde: Thema (2020)