Figur 3.23

Utvikling i total kraftetterspørsel 2020-2050

Figur 3.23: Figuren viser utvikling i total kraftetterspørsel i årene 2020-2050 i henhold til ulike kraftmarkedsanalyser.

Kilde: THEMA