Figur 3.21

Type batteriinstallasjoner

Figur 3.21: Figuren viser fordelingen av type batteriinnstallasjoner i skip

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight