Figur 3.20

Batteriinstallasjoner på skip

Figur 3.20: Figuren viser utvikling i skip med batteriinstallasjoner fordelt på skip i drift og skip under bygging.

Kilde: DNV GL, Alternative fuels Insight