Figur 3.19

Elektrifisering av landtransport i Norge

Figur 3.19: Figuren viser markedsandel av nyregistreringer i Norge i 2021. For lastebiler,  varebiler og personbiler er andel målt ut fra totalt registrerte kjøretøy i 2021. For anleggsmaskiner er andelen basert på antall støttede kjøretøy.