Figur 3.18

Tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner med støtte fra Enova

Figur 3.18: Figuren viser antall kjøretøy og anleggsmaskiner støttet av Enova i perioden 2017-2021. Enova har i samme periode gitt tilsagn om støtte til anskaffelse av mer enn 20.000 elvarebiler

*Andre kjøretøy og maskiner som feiebil, shuttlebuss og sprøyteroboter