Figur 3.14

Energiresultat fordelt på prosjektkategori 2021

Figur 3.14: Figuren viser fordelingen av forventede energiresultater (GWh) fra prosjeker tildelt støtte i 2021 fordelt på prosjektkategori.