Figur 3.13

Prosjektenes bidrag til målindikatorene i 2021 fordelt etter kontraktsfestet sluttdato

Figur 3.13: Figuren viser kontraktsfestet sluttår for prosjekter tildelt støtte i 2021, fordelt etter prosjektenes bidrag til de to målindikatorene, utslippsresultat og innovasjonsresultat

*) Kilotonn CO2-ekvivalenter