Figur 3.12

Prosjekter 2021 fordelt etter størrelse på tilsagn

Figur 3.12: Figuren viser fordelingen av vedtatte prosjekter i 2021 etter størrelsen på det enkelte tilsagn