Figur 3.11

Status prosjektporteføljen, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 3.11: Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt etter tildelt støtte.