Figur 3.10

Status prosjektporteføljen, målt i antall prosjekter

Figur 3.10: Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2021, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.